USI-MED
 
 
Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna z POZ USI-MED ul. Szewska 5/6
61-760 Poznań
tel.: +48 61 853 23 43
email: usimed@przychodnia.com.pl

Kontrakt z NFZ 

POZ LEKARZ RODZINNY REJESTRACJA:    61 853 23 43      
     
  poniedział‚ek - pią…tek  
lek. med. A. Garczyk - Cwojdziń„ska
Pediatra, lekarz rodzinny
   
     
lek. med. M. Ozimek    
lek. rodzinny    
     
lek. med. P. Wysocka
lek. rodzinny
   
     
MEDYCYNA PRACY REJESTRACJA 61 853 23 43
     
lek. med. E. Baszkowska    
     
PORADNIA KARDIOLOGICZNA REJESTRACJA: 61 853 23 43
     
Kardiolog    
lek. med. K. Cegł‚owska
   
     
PORADNIA NEUROLOGICZNA REJESTRACJA: 61 853 23 43
     
dr n. med.D. Zielonka    
     
lek. med. A. Śšnieżawska    
     
PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA   61 852 12 22
    61 853 23 43
dr n. med. M. Kampioni    
     
dr n. med. I. Danieluk    
     
Gabinet prowadzi program „profilaktyka raka szyjki macicy”
     
PORADNIA STOMATOLOGICZNA
  61 852 11 48 
     
 lek. stom. S. Chadzinikolau - Szipka    
     

 

 
  Przychodnia Poznań

Przychodnia . Rehabilitacja . Medycyna pracy Poznań