USI-MED
 
 
Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna z POZ USI-MED ul. Szewska 5/6
61-760 Poznań
tel.: +48 61 853 23 43
email: usimed@przychodnia.com.pl

PNF Metoda PNF z ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu.
Jest to kompleksowa terapia oparta o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii. Celem metody jest reedukacja lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, która została utracona bądź zaburzona w wyniku choroby lub urazu. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe rejony ciała. Praca z pacjentem jest bezbolesna i przyjazna. Nadrzędnym celem terapii jest pomoc pacjentowi w osiągnięciu możliwie najwyzszego poziomu funkcjonalnego. PNF wykorzyustuje ruchy naturalne, zbliżone do ruchów wykonywanych w aktywnościach dnia codziennego. Metoda ta kierowana jest do pacjentów z problemami neurologicznymi (m. in. udary mózgu, urazy mózgowo-czaszkowe, urazy rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe bku, polineuropatie, dystrofie mięśniowe, choroba Parkinsona) oraz ortopedycznymi.

 
  Przychodnia Poznań

Przychodnia . Rehabilitacja . Medycyna pracy Poznań