USI-MED
 
 
Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna z POZ USI-MED ul. Szewska 5/6
61-760 Poznań
tel.: +48 61 853 23 43
email: usimed@przychodnia.com.pl

MULLIGAN CONCEPT Mulligen Concept - Nowatorskie podejście koncepcji Brian'a Mulligana polega na stosowaniu opracowanych przez autora metod mobilizacji stawów połączonych z ruchem w stawach obwodowych oraz przedłużonych ślizgów w stawach kręgosłupa w połączeniu z czynnym fizjologicznym ruchem wykonywanym przez pacjenta, jak i ruchem biernym wykonywanym przez terapeutę.W zależności od problemu jaki zgłasza pacjent wprowadza się techniki, które są bezbolesne, bezpieczne, łączące w sobie ruch bierny i czynny co daje natychmiastowy efekt terapeutyczny, pod warunkiem właściwego dobrania techniki. Efekt ten zostaje utrwalony poprzez wykonywanie indywidualnie dobranych ćwiczeń domowych.

 
  Przychodnia Poznań

Przychodnia . Rehabilitacja . Medycyna pracy Poznań